SpiffX omvandling av BTA

Spiffxs nyligen genomförda nyemission är nu registrerad hos Bolagsverket och BTA kommer att bokas om till aktier. Sista dag för handel med SpiffX BTA är den 24 februari 2017 och stoppdag hos Euroclear för den är den 28 februari 2016. De nya aktierna beräknas finnas på respektive vp-konto/depå den 2 mars 2017.

För ytterligare information se www.spiffx.se

Kontaktperson:

VD, Tobias Fagerlund, 070-415 05 85, tobias@spiffx.com

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som SpiffX AB är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 januari 2017 kl. 15:30 CET.

SpiffX driver en handelsplattform med en unik optionsmarknad och en darkpool (orderböcker med dolda handelsvolymer) för handel i sportodds till marknadsledande pris via webbplatsen www.spiffx.com samt utvecklar och marknadsför konsumentinriktade spelapplikationer med hävstång. Den operativa verksamheten bedrivs i dotterbolaget SpiffX Malta Ltd med licens nr LGA/CL3/851/2012 utfärdad av Malta Gaming Authority den 26 april 2013. SpiffX AB är marknadsnoterad på First North och G&W Fondkommission är bolagets certified advisor.

http://www.spiffx.se/downloads/press/2017/PRESS%20SPIFFX%20SpiffX%20omvandling%20av%20BTA.pdf