SpiffX lanserar sms-funktionalitet i Take5Live

SpiffX har inför lanseringen med sin afrikanska partner utvecklat funktioner för att lägga och betala spel via sms i Take5live.

– Våra partners kunder kommer att kunna lägga sina live-spel direkt via sms. All nödvändig information sker genom sms:et och kunden kan snabbt och mycket enkelt lägga och betala ett spel. Vi ser sms som en mycket intressant metod att erbjuda våra spel på framförallt marknader med lägre kapacitet på datatrafik och har utvecklat metoden tillsammans med vår partner för att tillgodose ett faktiskt behov, säger Lennart Gillberg säljansvarig på SpiffX, och fortsätter;

– Detta öppnar upp marknaden för oss på ett helt nytt vis och vi har möjlighet att etablera oss där infrastruktur och teknik är omogen. Vi har initierat ett antal kontakter för att finna lämpliga partners på nya marknader och ser med stor entusiasm fram emot att etablera våra olika one- click produkter i nya miljöer.

För ytterligare information se www.spiffx.se

Kontaktperson:

VD, Tobias Fagerlund, 070-415 05 85, tobias@spiffx.com

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som SpiffXAB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 februari 2017 kl. 13:45 CET

SpiffX driver en handelsplattform med en unik optionsmarknad och en darkpool (orderböcker med dolda handelsvolymer) för handel i sportodds till marknadsledande pris via webbplatsen www.spiffx.com samt utvecklar och marknadsför konsumentinriktade spelapplikationer med hävstång. Den operativa verksamheten bedrivs i dotterbolaget SpiffX Malta Ltd med licens nr LGA/CL3/851/2012 utfärdad av Malta Gaming Authority den 26 april 2013. SpiffX AB är marknadsnoterad på First North och G&W Fondkommission är bolagets certified advisor.

http://www.spiffx.se/downloads/press/2017/PRESS%20SPIFFX%20SpiffX%20lanserar%20sms-funktionalitet.pdf