SpiffX AB offentliggör memorandum i samband med företrädesemission

SpiffX AB offentliggjorde den 24 november 2016 att styrelsen beslutat att, under förutsättning av extra bolagsstämmas godkännande genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Företrädesemissionen godkändes av extra bolagsstämma den 22 december 2016. Styrelsen i SpiffX AB har i samband med företrädesemissionen upprättat ett memorandum med inbjudan till teckning i företrädesemissionen.

Memorandum

Memorandum och anmälningssedel kan erhållas från SpiffX AB och finns tillgängliga på SpiffX AB:s hemsida ( http://spiffx.se/IR/emission) och via Aktieivest FK AB:s hemsida (www.aktieinvest.se).

Tidsplan
5 januari 2017
9 – 23 januari 2017
9 – 25 januari 2017
9 januari 2017
27 januari 2017

För ytterligare information se www.spiffx.se Kontaktperson:
VD, Tobias Fagerlund, 070-415 05 85, tobias@spiffx.com

Publicering av Investment Memorandum (IM).
Handel i teckningsrätter.
Teckningsperiod.
Handel i betalda tecknade aktier inleds (BTA).
Beräknad dag för offentliggörande företrädesemissionens utfall.

SpiffX driver en handelsplattform med en unik optionsmarknad och en darkpool (orderböcker med dolda handelsvolymer) för handel i sportodds till marknadsledande pris via webbplatsen www.spiffx.com samt utvecklar och marknadsför konsumentinriktade spelapplikationer med hävstång. Den operativa verksamheten bedrivs i dotterbolaget SpiffX Malta Ltd med licens nr LGA/CL3/851/2012 utfärdad av Malta Gaming Authority den 26 april 2013. SpiffX AB är marknadsnoterad på First North och G&W Fondkommission är bolagets certified advisor.

Memorandum.pdf